การเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


กำหนดการลงทะเบียนเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2

  • การลงทะเบียนเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2
  • นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น 
  • ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. (ระบบปิดสมัครในวันที่ -- ยังไม่กำหนดวันปิดระบบ)
  • ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียนชั้น ม.4 ได้ที่นี่  https://drive.google.com/drive/folders/14gBVOSqdbPfk0uPGmrWoiVk5x6NA3-Oq
  • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ   หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ในช่วงที่ระบบเปิดให้ลงทะเบียน ติดต่อที่

                    ครูอัศวิน จุลมูล โทร. 0887603620 / ครูธรรมวิทย์ บุษบา โทร. 0928879978  เวลาติดต่อ 08.30 - 16.30 น.

หลังช่วงที่ระบบปิดการลงทะเบียนไปแล้ว ให้ติดต่อ ครูธรรมวิทย์  บุษบา (ห้องวิชาการ)

                    ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ให้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์เท่านั้น


นักเรียน ม.4 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

-----------------------------------------------------------------------------