ข่าวประชาสัมพันธ์


ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม 2 ตามแผนที่นักเรียนถนัดและสนใจ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566

 


การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมวิชาเพิ่มเติม 2

  • นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 
  • นักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ต้องเลือกไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว
  • ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 ได้ตั้งแต่ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00-23.00 น.

นักเรียน ม.4-6 ทำตามแนวปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย

ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

ข่าวอื่นๆ

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 ภาคเรียนที่ 2/2566 (แก้ไขเมื่อ: 10/23/2023 12:22:17 PM )
โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 ภาคเรียนที่ 1/2566 (แก้ไขเมื่อ: 5/4/2023 11:52:18 PM )
โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (แก้ไขเมื่อ: 5/4/2023 11:31:55 PM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเมื่อ: 10/23/2022 10:12:11 AM )
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและสนใจภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเมื่อ: 4/29/2022 12:58:35 PM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเมื่อ: 5/27/2021 8:14:38 AM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและสนใจภาษาต่างประเทศที่ 2 สำหรับนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2564 (แก้ไขเมื่อ: 5/21/2021 10:59:08 PM )
การเลือกวิชาวิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเมื่อ: 11/27/2020 11:35:07 AM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเมื่อ: 5/5/2022 8:48:56 PM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเมื่อ: 5/24/2020 9:21:17 AM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเมื่อ: 5/21/2019 1:47:38 PM )
การเลือกภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเมื่อ: 5/14/2019 10:20:06 PM )
ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (แก้ไขเมื่อ: 5/14/2019 10:22:20 PM )
ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (แก้ไขเมื่อ: 5/14/2019 10:20:58 PM )
ข่าวประชาสัมพันธ์ (แก้ไขเมื่อ: 5/14/2019 10:21:08 PM )