ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม 2 ตามแผนที่นักเรียนถนัดและสนใจ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565

 


กำหนดการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2

  • การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมวิชาเพิ่มเติม 2
  • นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว
  • ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 ได้ตั้งแต่ วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. (ระบบปิดสมัครในวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.)
  • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ   หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม 2 ในช่วงที่ระบบเปิดให้ลงทะเบียน ติดต่อที่

                     ครูวรพจน์ จีนด้วง โทร. 0936096309  เวลาติดต่อ 08.30 - 16.30 น.

หลังช่วงที่ระบบปิดการลงทะเบียนไปแล้ว ให้ติดต่อ ครูวรพจน์ จีนด้วง (ห้องวิชาการ)นักเรียนให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวอื่นๆ

การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเมื่อ: 10/23/2022 10:12:11 AM )
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและสนใจภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเมื่อ: 4/29/2022 12:58:35 PM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเมื่อ: 5/27/2021 8:14:38 AM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและสนใจภาษาต่างประเทศที่ 2 สำหรับนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2564 (แก้ไขเมื่อ: 5/21/2021 10:59:08 PM )
การเลือกวิชาวิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเมื่อ: 11/27/2020 11:35:07 AM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเมื่อ: 5/5/2022 8:48:56 PM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเมื่อ: 5/24/2020 9:21:17 AM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเมื่อ: 5/21/2019 1:47:38 PM )
การเลือกภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเมื่อ: 5/14/2019 10:20:06 PM )
ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (แก้ไขเมื่อ: 5/14/2019 10:22:20 PM )
ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (แก้ไขเมื่อ: 5/14/2019 10:20:58 PM )
ข่าวประชาสัมพันธ์ (แก้ไขเมื่อ: 5/14/2019 10:21:08 PM )