ข่าวประชาสัมพันธ์

วิชาเลือกเพิ่มเติม 2 ตามแผนที่นักเรียนความถนัดหรือสนใจ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564
มีปัญหาการลงทะเบียนรายวิชา/เปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียน  ติดต่อครูปิยลักษณ์  หะริตวัน 


กำหนดการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เฉพาะ ม.4/7, 4/8, 5/6, 5/7, 5/8, 6/6, 6/7, และ 6/8 
โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2


การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมวิชาเพิ่มเติม 2 นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 


    ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 ได้ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม  2564 เวลา 10.00 น. (ระบบปิดในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ    หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม 2  ติดต่อที่
                    ครูปิยลักษณ์ หะริตวัน (ครูดาว)  ID line : dawpiyaluk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

นักเรียนให้ปฏิบัติดังนี้
รหัสผู้ใช้   :  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก


ตัวอย่าง 
ชื่อ              :  นายมานะ รักเรียน
ผู้ใช้            :  11220    (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน     :  11220    (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวอื่นๆ

การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเมื่อ: 10/24/2021 12:12:01 PM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเมื่อ: 5/27/2021 8:14:38 AM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและสนใจภาษาต่างประเทศที่ 2 สำหรับนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2564 (แก้ไขเมื่อ: 5/21/2021 10:59:08 PM )
การเลือกวิชาวิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเมื่อ: 11/27/2020 11:35:07 AM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเมื่อ: 6/13/2020 9:22:31 AM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเมื่อ: 5/24/2020 9:21:17 AM )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเมื่อ: 5/21/2019 1:47:38 PM )
การเลือกภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเมื่อ: 5/14/2019 10:20:06 PM )
ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (แก้ไขเมื่อ: 5/14/2019 10:22:20 PM )
ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (แก้ไขเมื่อ: 5/14/2019 10:20:58 PM )
ข่าวประชาสัมพันธ์ (แก้ไขเมื่อ: 5/14/2019 10:21:08 PM )