ปฏิทินปฏิบัติงานระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม 2 ตามถวามถนัด โรงเรียนเตรียมอุุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช


วิชาเลือกเพิ่มเติม 2 ตามแผนที่นักเรียนความถนัดหรือสนใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ลงทะเบียน ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00-23.00 น.