ปฏิทินปฏิบัติงานระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม 2 ตามถวามถนัด โรงเรียนเตรียมอุุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช


วิชาเลือกเพิ่มเติม 2 ตามแผนที่นักเรียนความถนัดหรือสนใจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ลงทะเบียน ในวันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-16.30 น.