การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


กำหนดการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เฉพาะ ม.4/7, 4/8, 5/6, 5/7, 5/8, 6/6, 6/7, และ 6/8 
โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2


การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมวิชาเพิ่มเติม 2 นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 


    ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 ได้ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม  2564 เวลา 10.00 น. (ระบบปิดในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ    หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม 2  ติดต่อที่
                    ครูปิยลักษณ์ หะริตวัน (ครูดาว)  ID line : dawpiyaluk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

นักเรียนให้ปฏิบัติดังนี้
รหัสผู้ใช้   :  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก


ตัวอย่าง 
ชื่อ              :  นายมานะ รักเรียน
ผู้ใช้            :  11220    (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน     :  11220    (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------