ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2561


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หมายเหตุ   หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนชุมนุม  ติดต่อที่ ครูอัศวิน  จุลมูล   โทร  0887603620


นักเรียนเดิม ม.5,6 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)

นักเรียนใหม่ ม.4 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------