ข่าวประชาสัมพันธ์

วิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี)  ม.4/1- 4/4 และ 11 (ลงเลือกกลุ่ม 1-6 เท่านั้น) ม.4/5 - 4/8 (ลงเลือกกลุ่ม 7-12 เท่านั้น)
--  มีปัญหาการลงทะเบียนรายวิชา เปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียน ติดต่อครูธรรมวิทย์ บุษบา (ห้องวิชาการ) 092-8879978  https://www.facebook.com/thammawit.bussaba


กำหนดการลงทะเบียนเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2

  • การลงทะเบียนเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2
  • นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น 
  • ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. (ระบบปิดสมัครในวันที่ -- ยังไม่กำหนดวันปิดระบบ)
  • ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียนชั้น ม.4 ได้ที่นี่  https://drive.google.com/drive/folders/14gBVOSqdbPfk0uPGmrWoiVk5x6NA3-Oq
  • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ   หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ในช่วงที่ระบบเปิดให้ลงทะเบียน ติดต่อที่

                    ครูอัศวิน จุลมูล โทร. 0887603620 / ครูธรรมวิทย์ บุษบา โทร. 0928879978  เวลาติดต่อ 08.30 - 16.30 น.

หลังช่วงที่ระบบปิดการลงทะเบียนไปแล้ว ให้ติดต่อ ครูธรรมวิทย์  บุษบา (ห้องวิชาการ)

                    ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ให้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์เท่านั้น


นักเรียน ม.4 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

-----------------------------------------------------------------------------

ข่าวอื่นๆ

การเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเมื่อ: 13/6/2563 9:27:59 )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเมื่อ: 13/6/2563 9:22:31 )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเมื่อ: 24/5/2563 9:21:17 )
การเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (ตามความถนัดและความสนใจ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเมื่อ: 21/5/2562 13:47:38 )
การเลือกภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเมื่อ: 14/5/2562 22:20:06 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (แก้ไขเมื่อ: 14/5/2562 22:22:20 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม 2 (แก้ไขเมื่อ: 14/5/2562 22:20:58 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ (แก้ไขเมื่อ: 14/5/2562 22:21:08 )