ปฏิทินปฏิบัติงานระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม 2 โรงเรียนเตรียมอุุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ลงทะเบียนฯได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ระบบปิดการลงทะเบียนในวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น.