ปฏิทินปฏิบัติงานระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม 2 โรงเรียนเตรียมอุุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ลงทะเบียนฯได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และระบบปิดสมัครในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น.