การเลือกวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและสนใจภาษาต่างประเทศที่ 2 สำหรับนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2564


กำหนดการลงทะเบียนเลือกภาษาต่างประเทศที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2


หมายเหตุ   หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ติดต่อที่ ครูอัศวิน  จุลมูล  โทร 0887603620

                     

นักเรียนใหม่ ม.4 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------